Ngày đầu tiên mở quán…

Ngày đầu tiên mở quán, cuối cùng cũng xong cái khuôn viên.

Gốc cây to.

Đi nằm đã :”>

Advertisements